Värdegrund och hållbarhet i förskolan

Pratbubblans värdegrund kan sammanfattas med begreppen trygghet, glädje, lek och lärande. Vårt mål är att dessa begrepp ska prägla allt vi gör i förskolan.


Allas lika värde

Pratbubblan är en plats som främjar barnens självständighet, självkänsla och sociala kompetens.Vår förskola präglas av inkludering och gemenskap, där alla barn ska få utrymmet att utveckla sin egen identitet. Hos oss ska alla barn, vårdnadshavare och pedagoger känna sig välkomna, respekterade och sedda. Vi vet att olikheter berikar och att vi i mötet med varandra utvecklas och lär tillsammans. Vi tror på positiv förstärkning och arbetar aktivt för att alla ska känna sig värdefulla.


Vi jobbar med jämställdhet och genus, vilket innebär att vi arbetar för att alla barn ska ha samma möjligheter och rättigheter att utveckla sina intressen och förmågor.

Rektorns vision


Min vision för förskolan Pratbubblan är att den ska genomsyras av trygga och stärkande möten med och mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger.


Jag tror på människors inre drivkraft och att alla alltid gör så gott de kan. Jag tror också på att vi formas i alla möten, blir till i mötet med varandra. Förskolans vardag ska därför kännetecknas av positiva förväntningar och förstärkningar i alla möten.


Färre barn på avdelningarna och högre personaltäthet är något som utmärker förskolan Pratbubblan.


Mina medarbetare och jag strävar efter att erbjuda en förskola där barn, vårdnadshavare och kollegor vill vara för att leka, lära och utvecklas tillsammans!


Kom och utforska världen med oss!


/Galatia Årebrand

Hållbarhet för att vårda varandra och våra resurser!